Mua bán thẻ điện thoại, thẻ game, nạp tiền topup
ĐỔI THẺ CÀO

Shop mới khai trương ạ ❤

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 10.5% 11.5% 13.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12.5% 13.5% 14.5%
Đại Lí 16.3% 14.7% 17.3% 13.6% 13.6% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Đối Tác 16.3% 14.7% 17.3% 13.6% 13.6% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành Viên 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 12.5%
Đại Lí 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Đối Tác 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành Viên 16.5% 16.5% 16.3% 16.5% 15.5% 14.5% 14% 13.5%
Đại Lí 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Đối Tác 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành Viên 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 20%
Đại Lí 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 20%
Đối Tác 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 13.7% 13.7% 17% 13.7% 13.7% 13.7% 18% 13.7% 13.7%
Đại Lí 13.7% 13.7% 14% 13.7% 13.7% 13.7% 15% 13.7% 13.7%
Đối Tác 13.7% 13.7% 13% 13.7% 13.7% 13.7% 14% 13.7% 13.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Đại Lí 21.5% 21.5% 26% 21.5% 21.5% 21.5% 26% 21.5% 21.5%
Đối Tác 21.5% 21.5% 25% 21.5% 21.5% 21.5% 25% 21.5% 21.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành Viên 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Đại Lí 21.5% 21% 19% 19% 19%
Đối Tác 20.5% 20% 18% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 12.2% 12.2% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3%
Đại Lí 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3%
Đối Tác 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3%
MUA MÃ THẺ ĐIỆN THOẠI, THẺ GAME GIÁ RẺ
52423
Tin tức và sự kiện